מה חדש?

09.03.13

15.07.12

23.04.12

11.03.12

  • הוספתי "אתה נמצא כאן" בניווט באתר (בסרגל התחתון).
  • רשימת הפרקים עכשיו מסודרת

07.03.12

צלילי האוקטבה

A A#
Bb
B C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A

שמות הצלילים

שם אות
לה A
סי B
דו C
רה D
מי E
פה F
סול G

רשימת הפרקים