מעגל הקווינטות

אם מנתחים את כל סולמות המז'ור והמינור, מבחינים בכמה תופעות. חלק מהן כבר ראינו:

 1. שלכל מז'ור יש מינור מקביל ולהיפך
 2. שיש רק סולם אחד (מכל "משפחה" - מז'ור/מינור) שאין לו סימני היתק
 3. שיש רק סולם אחד (מכל "משפחה") שיש לו סימן דיאז אחד

את עניין הסולמות המקבילים כבר הבנו (נכון?). עכשיו אני רוצה להתעכב על הנושא של סימני היתק. בואו נראה את מה שאנחנו כבר יודעים.

לצורך ההסבר בחרתי להשתמש בסולמות מז'ור בלבד. כל ההסבר רלוונטי כמובן גם לסולמות המינור (כי לכל מז'ור יש מקביל מינור).

הנה דו מז'ור (אין סימני היתק):

C D E F G A B C

הנה סול מז'ור (סימן היתק אחד: #F):

G A B C D E F# G

עכשיו שימו לב איך זה מתפתח בסולמות הבאים.
סולם רה מז'ור (2 סימני היתק: F# C#)

D E F# G A B C# D

סולם לה מז'ור (3 סימני היתק: F# C# G# )

A B C# D E F# G# A

סולם מי מז'ור (4 סימני היתק: F# C# G# D# )

E F# G# A B C# D# E
ניתוח

אפשר לשים לב למספר תופעות שמתרחשות במקביל:

 1. כמו שיש רק סולם אחד ללא סימני היתק (C) ויש רק סולם אחד עם דיאז אחד (G) אז יש רק סולם אחד עם 2 דיאזים, רק סולם אחד עם 3, רק אחד עם 4 וכו' וכו'.
 2. בכל פעם שלסולם מתווסף דיאז, תמיד יהיו קיימים בו גם הדיאזים הקודמים. אין שום סולם רק עם #G למשל. כל סולם שיכיל את #G יהיה חייב להכיל גם את #F ואת #C.
 3. תופעה נוספת היא שהמרווח בין כל דיאז לזה שאחריו הוא קווינטה (3.5 טון).
 4. ועוד תופעה היא שבין כל סולם שמכיל כמות מסויימת של דיאזים לזה שאחריו יש גם מרווח של קווינטה (3.5 טון) דו-סול-רה-לה-מי (C-G-D-A-E).
מסקנות
 1. מתוך התופעה הראשונה (אפשר לומר חוק) אפשר להסיק שיש רק סולם אחד עם 5 דיאזים.
 2. לפי החוק השני, הסולם הזה יכיל את את כל ארבעת הדיאזים האחרונים (F# C# G# D#) ועוד אחד.
 3. לפי החוק השלישי, הדיאז החמישי צריך להיות קווינטה מעל #D. חישוב קל של 3.5 טונים ממנו כלפי מעלה נותן לנו את #A. זה הדיאז החמישי.
 4. לפי החוק הרביעי הטוניקה של הסולם צריכה להיות קווינטה מעל E. קיבלנו את B.

זאת אומרת שסולם המז'ור שיש בו 5 דיאזים הוא סי מז'ור (B) והדיאזים שבו הם: F# C# G# D# A#

B C# D# E F# G# A# B

הסולם הבא שבו יהיו 6 דיאזים יהיה פה דיאז מז'ור (#F) והדיאזים שבו הם: F# C# G# D# A# E#

F# G# A# B C# D# E# F#

הסולם הבא שבו יהיו 7 דיאזים (כל הצלילים) יהיה דו דיאז מז'ור (#C) והדיאזים שבו הם: F# C# G# D# A# E# B#

C# D# E# F# G# A# B# C#

שימו לב לרשימת הדיאזים המלאה (משמאל לימין):

F# C# G# D# A# E# B#

זכרו אותה!

למה זה טוב?

אם תדעו ששיר מסויים כתוב בסולם כלשהו תוכלו לדעת איזה צלילים בו מקבלים דיאזים. למשל, אם אנחנו יודעים ששיר מסויים כתוב בסולם סול מז'ור (G) נדע לא לנגן את הצליל פה (F) אלא #F, כי זה הדיאז היחיד בסולם G. כמובן שכל מלחין יכול לעשות את הבחירות שלו (עניין של טעם מוסיקלי) ולנגן דווקא את פה בקר (ללא דיאז) אבל ברוב הפעמים החוקים ישמרו.

מי שיודע את סדר הדיאזים, כשהוא יתקל בשיר מסויים בצליל סול דיאז (#G) הוא ידע שכנראה יופיעו בו גם #F ו-#C כי הם הדיאזים שבאים לפניו.

רגע, מה עם הבמולים?

אותן תופעות מתרחשות בדיוק אותו דבר עם במולים רק שרשימת הבמולים היא בדיוק הפוכה מרשימת הדיאזים:

Bb Eb Ab Db Gb Cb Fb

יש רק סולם מ'זור אחד שקיים בו במול אחד וזה יהיה סולם פה מז'ור (F) והבמול יהיה Bb.
יש רק סולם מז'ור אחד שמכיל שני במולים וזה יהיה סולם סי במול מז'ור (B) והבמולים יהיו Bb Eb וכו' וכו'.

תרגיל

נסו למצוא בעזרת מה שלמדנו את הסולם הבא שמכיל 3 במולים.
איזה סולם זה (טוניקה)?
איזה במולים יש בו?
בדקו את עצמכם בעזרת הכלי לבניית סולמות.

האיור הבא נקרא מעגל הקווניטות והוא מתאר את כל מה שלמדנו בפרק הזה. הוא בעצם נותן דרך נוחה לזכור את סדר הדיאזים והבמולים בסולמות מז'ור ומינור:

מעגל הקווינטות

אם איבדתם את עצמכם בפרק הזה, זה בסדר. זה המון חומר חדש עם מלא שמות מבלבלים (מז'ור, מינור, דיאז, במול). החומר עצמו לא מסובך ואתם יכולים להעזר בכלי לבניית סולמות. שחקו איתו, בנו סולמות בעזרתו, שימו לב לצלילים שמקבלים דיאז או במול. כל מה שעשינו בפרק הזה זה ניתוח של סולמות המז'ור והמינור לפי דברים שאפשר לראות לבד אם הסולם נמצא מול העיניים.

צלילי האוקטבה

A A#
Bb
B C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A

שמות הצלילים

שם אות
לה A
סי B
דו C
רה D
מי E
פה F
סול G

רשימת הפרקים