אקורדים - מז'ור ומינור

הפרק הקודם הסתיים בשאלה: מה משותף ומה שונה בין כל אקורד לגרסה המינורית שלו? כמו למשל בין אקורד G (מז'ור) ל- Gm (מינור).

ובכן, לא קשה להבחין כי יש הבדל אחד שחוזר על עצמו בכל האקורדים והוא שדרגות 1 ו-5 זהות ורק הדרגה ה-3 מתחלפת בהפרש של חצי טון. למשל:

אקורד G מורכב מהצלילים:

רה סי סול

ואקורד Gm מורכב מ:

רה bסי סול

הדרגה ה-1 (סול) תהיה זהה מן הסתם כי היא הטוניקה של שני הסולמות. הדרגה ה-5, שנחשבת לצליל השני החשוב בסולם אחרי הטוניקה (נראה בהמשך למה) - גם היא זהה. ההבדל היחיד הוא בדרגה ה-3, בין סי ל-סיb.

מכאן אפשר ללמוד שאם מצאתם את הצלילים של אקורד מז'ור אתם יכולים להגיע לצלילי המינור שלו בהורדה של הדרגה ה-3 בחצי טון ולהיפך: אם יש לכם את צלילי המינור, הרימו את הדרגה ה-3 בחצי טון ותקבלו את צלילי המז'ור.

צלילי האוקטבה

A A#
Bb
B C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A

שמות הצלילים

שם אות
לה A
סי B
דו C
רה D
מי E
פה F
סול G

רשימת הפרקים