תרגול בניית אקורדים

כשאתם מנסים לבנות אקורד, שאלו את עצמכם: האם זה מזו'ר או מינור (לפי הסימון)? כמה נספור מהדרגה הראשונה לשלישית? כמה נספור מהדרגה השלישית לחמישית?

מצאו את הצלילים המרכיבים את האקורדים המשולשים הבאים:

C דו, מי, סול C, E, G
Cm דו, מיb, סול C, Eb, G
A לה, דו#, מי A, C#, E
Am לה, דו, מי A, C, E
D רה, פה#, לה D, F#, A
Dm רה, פה, לה D, F, A
G סול, סי, רה G, B, D
Gm סול, סיb, רה G, Bb, D

שמתם לב מה משותף ומה שונה בין כל אקורד מזו'ר והגרסה המינורית שלו?

עכשיו מצאו את הצלילים המרכיבים את האקורדים המרובעים הבאים:

F7 פה, לה, דו, מיb F, A, C, Eb
Fmaj7 פה, לה, דו, מי F, A, C, E
E7 מי, סול#, סי, רה E, G#, B, D
Em7 מי, סול, סי, רה E, G, B, D
Emaj7 מי, סול#, סי, רה# #E, G#, B, D

עשו לעצמכם טובה גדולה והכינו לעצמכם דף או אקסל עם רשימת צלילי כל האקורדים. לפחות המשולשים.

צלילי האוקטבה

A A#
Bb
B C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A

שמות הצלילים

שם אות
לה A
סי B
דו C
רה D
מי E
פה F
סול G

רשימת הפרקים