שמות האקורדים - כתיבת אקורדים

ישנם כמה דברים שאינם מובנים מאליהם. מין חוקים ומוסכמות שנקבעו לגבי כתיבת אקורדים ודורשים ידע מוקדם. אני אנסה לציין את כולם.

כמו מילה הכתובה עם סימני ניקוד שמכוונים אותנו איך להגות אותה, אופן כתיבת האקורד מורה לנו איזה צלילים לנגן.

בפרק הקודם נתקלנו בסימון Am.
כשנראה אות בודדת בהקשר של אקורדים ולא בצלילים, תמיד יהיה מדובר באקורד הבסיס שנגזר מסולם המז'ור של הצליל. אם נראה למשל את האות A, יהיה מדובר באקורד שנגזר מסולם A מז'ור. כלומר, דרגות 1, 3, 5 של סולם לה מז'ור. לעיתים רחוקות נראה ליד האות גם M גדולה (Major). זה אותו דבר, למשל AM.

כשנראה אות ולידה m קטנה (minor) יהיה זה אקורד הבסיס שנגזר מסולם המינור של הצליל. למשל, Am זה אקורד הבסיס שנגזר מ-לה מינור (Am). לפעמים במקום m נראה מינוס (-A).

האות שמציינת את האקורד תמיד תיכתב מצד שמאל וכל התוספות יכתבו מימינה.

לפעמים יצטרפו לאקורד "הוראות" נוספות כמו Am6 או Am7. זה בסך הכל אומר לגזור מסולם לה מינור בנוסף לדרגות
1, 3, 5 גם את הדרגה ה-6 או ה-7.

חשוב לציין שכאשר מופיע 7, הוא תמיד יהיה הדרגה ה-7 המינורית של הסולם. כלומר ספטימה קטנה (5 טון) מהטוניקה. אנחנו לא ניכנס לסיבה למה זה ככה אבל בגדול זה מכיוון שהדרגה ה-7 המינורית של צליל מסויים היא יותר דומיננטית באוזן. הסבר:
הדרגה השביעית בסולם לה מינור היא הצליל סול (G) שהוא ספטימה קטנה של לה (5 טון). אך כשמדובר בסולם לה מז'ור הדרגה השביעית היא סול דיאז (#G) שהוא ספטימה גדולה של לה (5.5 טון) והוא לא השביעית הדומיננטית.
בשני המקרים (מז'ור או מינור) כשנצטרך להוסיף את ה-7, תמיד נוסיף את ה-7 המינורי שהוא הדומיננטי יותר. לכן, למשל במקרה של A, גם ב- A7 וגם ב-Am7 ננגן בנוסף לדרגות 1-3-5 (A-C-E) גם את G שהוא ה-7 המינורי של לה. כלומר, אפילו שבסולם A מז'ור הדרגה ה-7 היא #G, אנחנו ננגן דווקא את G כי הוא הצליל הדומיננטי מבין השניים.

כדי לנגן דווקא את הדרגה ה-7 המז'ורית (#G במקרה של A), נצטרך להוסיף סימן נוסף לאות של האקורד והוא Maj7 (למשל AMaj7). לפעמים הוא יסומן ב: M7 (כלומר 7 מזו'רי) או בתור משולש: AΔ (אני באמת לא יודע למה משולש) ובמקרים יותר נדירים כמו 7 בתוך עיגול ⑦. בכל מקרה הכוונה לאקורד הבסיס (1-3-5) עם הדרגה ה-7 המוגדלת. נהוג לקרוא לאקורד עם 7 מז'ור אקורד מייג'ור 7.

מכך אנו למדים כי ההבדל בין אקורד 7 (7 מינורי) לאותו אקורד עם 7 מוגדל (מז'ורי) הוא חצי טון בדרגה השביעית.

סימנים נוספים נפגוש בהמשך.

צלילי האוקטבה

A A#
Bb
B C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A

שמות הצלילים

שם אות
לה A
סי B
דו C
רה D
מי E
פה F
סול G

רשימת הפרקים