דיאז ובמול - המשך

אני רוצה להתחיל את הפרק הזה ולומר: מי שלא הבין למה הצליל שבין A ל-B נקרא #A ו-Bb (לה דיאז וסי במול) כנראה פיספס משהו מאוד בסיסי. אם זה המצב, אני ממליץ לא להמשיך ולחזור לפרקים הקודמים.

נחזור לאוקטבה שלנו:

A A#
Bb
B C ? D ? E F ? G ? A

אוקיי. אז אחרי שהבנו למה הצליל הזה נקרא כך, בואו נבין עוד משהו לגבי הדיאז והבמול. הסימנים האלה לא יחודיים אך ורק לצלילים חסרי השם. כמו שנאמר קודם, משמעותם היא הגבהה או הנמכה של הצליל שמופיע לידם.

אם נסתכל בטבלה למעלה נראה שהצליל הבא אחרי B, יש לו שם משלו והוא נקרא C (דו). למרות זאת אפשר לקרוא לו גם #B (סי דיאז) כי זה אומר: B שהגביהו אותו בחצי-טון. באותה מידה ניתן גם לקרוא לצליל B בשם Cb (דו במול) שאומר: דו שהנמיכו אותו בחצי-טון.

נמשיך הלאה לצליל שבין C (דו) ו-D (רה): לפי אותו עיקרון אפשר לקרוא לו #C (דו דיאז) או Db (רה במול). הגבהה בחצי-טון של דו או הנמכה בחצי-טון של רה. וכך הלאה.

חושבים שהבנתם? בחנו את עצמכם! גלו את יתר הצלילים החסרים.
לחצו על סימני השאלה כדי לחשוף את התשובות.

A A#
Bb
B C C#
Db
D ? E F ? G ? A

צלילי האוקטבה

A A#
Bb
B C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A

שמות הצלילים

שם אות
לה A
סי B
דו C
רה D
מי E
פה F
סול G

רשימת הפרקים