דיאז ובמול (סימני הֵיתֶּק)

אז מה עם הצלילים חסרי השם?

A ? B C ? D ? E F ? G ? A

נחזור שוב לדוגמא של הסרגל.
בוודאי שמתם לב כי על כל סרגל, בין כל שתי ספרות הבליטו את הקו שמסמל חצי ס"מ.

חצי-סנטימטר

אין לו שם משלו או מספר משלו אבל הוא מקבל את שם המספר שלפניו כמו "1 וחצי". כמו ילד חסר שם שמי שרוצה להתייחס אליו קורא לו: "הבן של שאול" או "הבן של תקווה". אותו דבר גם במוסיקה: הצלילים חסרי השם מקבלים שמות יחסיים לפי הצלילים ביניהם הם נמצאים.
לדוגמא, הצליל שנמצא בין A ל-B מקבל שני שמות: "הבן של A" או "הבן של B". בשביל זה המציאו את שני הסמלים: דיאֵז, המסומן בסולמית (#) ו-בְּמוֹל המסומן כמו האות הלועזית B קטנה (b). הסימנים נקראים סימני היתק.

דיאז (#) מורה לנו להגביה את הצליל שמופיע לידו בחצי-טון כלפי מעלה. הבמול (b) מורה לנו להנמיך את הצליל שמופיע לידו בחצי-טון. תמיד בחצי-טון.

לעיתים רחוקות ניתקל גם בדיאז כפול (מסומן ב-X) או במול כפול (מסומן בשני סימני במול - bb) שבהתאמה מורים לנו להגביה או להנמיך את הצליל בטון שלם. חשבון פשוט של חצי ועוד חצי. אנחנו ניתקל בהם כשנלמד על סולמות.

נחזור לצליל שנמצא בין A ל-B. כזכור, בין כל שני צלילים צמודים, עם שם או בלי שם, קיים מרווח של חצי-טון. מה שאומר שבין A ל-B קיים מרווח של טון שלם. מ-A "מטפסים" חצי-טון לצליל חסר השם, וממנו "מטפסים" עוד חצי טון ומגיעים ל-B. גם פה, חשבון פשוט. כמובן שהדבר פועל גם בכיוון השני ואפשר לרדת מ-B חצי-טון לצליל חסר השם, וממנו חצי-טון נוסף לכיוון ה-A.

אז אותו צליל חסר שם מקבל שני שמות, אחד יחסית ל-A ואחד יחסית ל-B. בגלל שהוא נמצא חצי-טון יותר גבוה מ-A הוא יקבל את השם: #A (לה דיאז) או במילים אחרות: A שהגביהו אותו בחצי-טון. ומכיוון שהוא נמצא גם חצי-טון נמוך יותר מ-B הוא יקבל גם את השם Bb (סי במול), כלומר: B שהנמיכו אותו בחצי-טון. סימני ההיתק נכתבים מצד ימין של האות אבל בתווים, הסימנים יופיעו מצד שמאל של התו.

דיאז ובמול

לסימני ההיתק, הדיאז והבמול, יש גם אח חורג שלא רואים אותו הרבה. כנראה שיש לו עסקים בחו"ל. האח הזה נקרא בְּקַר ובנגינה מתווים הוא מבטל את ההגבהה וההנמכה של של הדיאז והבמול. נרחיב עליו יותר בחלק של קריאת תווים. כרגע הוא לא רלוונטי אבל חשוב מאוד להכיר אותו. הוא נראה כך:

בקר

קצת כמו סולמית עייפה...

מי שמעוניין לחפש עוד חומר ברשת, באנגלית, סימני ההיתק נקראים Accidentals (כמו תאונות - לא עלינו).
הדיאז נקרא Sharp (חד), הבמול נקרא Flat (שטוח) והבקר נקרא Natural (טבעי).
כמו כן, טון לפעמים נקרא Tone ולפעמים Whole Step (צעד שלם). חצי-טון נקרא בהתאם Semi-Tone
(חצי = Semi) או Half Step (חצי צעד).

מה שצריך לזכור:

  • דיאז = # = הגבהה של חצי-טון
  • במול = b = הנמכה של חצי-טון

צלילי האוקטבה

A A#
Bb
B C C#
Db
D D#
Eb
E F F#
Gb
G G#
Ab
A

שמות הצלילים

שם אות
לה A
סי B
דו C
רה D
מי E
פה F
סול G

רשימת הפרקים